กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเหมาะสมของขนาดยาเริ่มต้นในการสั่งใช้อีน๊อกซาพารินและการเกิดเลือดออก ที่รุนแรงในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ไม่ยกขึ้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy