กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการใช้ยา vancomycin และผลของการให้ความรู้และคำแนะนำการใช้ยา vancomycin ต่อแพทย์โดยเภสัชกรในหอผู้ป่วยอายุรกรรมวิกฤต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy