กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ อำเภอภูหลวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy