กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบำบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษา ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จาก ไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy