กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการเก็บรักษายาอย่างไม่เหมาะสมที่พบจากการสำรวจยาที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนำมาขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF