กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการเก็บรักษายาอย่างไม่เหมาะสมที่พบจากการสำรวจยาที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนำมาขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy