กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและค่ายาที่เกิดขึ้นของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นยารับประทานในผู้ป่วยผู้ใหญ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy