กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและค่ายาที่เกิดขึ้นของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาต้านจุลชีพกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นยารับประทานในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF