กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของวิธีตรวจไวรัสในอากาศ เพื่อสร้างวิธีต้นแบบในการตรวจสำหรับสถานพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF