กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรต่อการกลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลภายใน 30 วันที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy