กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการพัฒนาและนำวีดิทัศน์สอนพ่นยาชนิด Metered Dose Inhaler (MDI) ภาษากะเหรี่ยงมาใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลท่าสองยาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy