กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำอธิบายในการตัดสินใจเลือกสั่งใช้ meropenem ของแพทย์ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF