กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการติดตามการใช้ยากลุ่มยับยั้ง แองจิโอเทนซิน คอนเวอร์ติงเอนไซม์และยากลุ่มขัดขวางตัวรับแองจิโอเทนซิน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF