กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF