กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและประเมินผลของฉลากภาพ “คำแนะนำการใช้ยา” สำหรับผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF