กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF