กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy