กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกทางเดินอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชาวไทยที่ ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านเกล็ดเลือดสองชนิดร่วมกับยาลดการหลั่งกรดกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF