กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจความแตกฉานด้านสุขภาพของชาวไทยในภาคใต้ตอนล่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF