กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคลาดเคลื่อนทางยาและการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF