กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการปรับชื่อยาด้วยภาษาไทยสำหรับฉลากของยาชื่อพ้องต่อความคลาดเคลื่อนในการจัดยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy