กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลประโยชน์ด้านการเงินที่เกิดกับโรงพยาบาลจากการใช้ Vendor Management Inventory ของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF