กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความร่วมมือในการใช้ยายับยั้งไทโรซีนไคเนสในผู้ป่วย โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy