กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและการใช้ยาต้านจุลชีพของผู้ป่วยในที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy