ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้สุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้สุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

Authors

  • Eakkawee Homkhajorn -

Keywords:

Sexual Health Literacy, Sexual Transmitted Disease, Ecological Model, High School boy

Abstract

The purpose of this research was to investigate the association between sexual health literacy and its association factors among male high school Students. A multi-stage sampling technique was carried out so that we could select 373 male students in the secondary school, for the academic year 2021 that are under service area office42, in Nakhon Sawan Province. The data was collected via online questionnaires between July and September 2021. It was divided into three parts 1) personal information 2) association factor that included teacher’s roles, school policies, friend and family relationships and 3) sexual health literacy. The validity of content was reviewed by 5 experts, and the Index of Consistency (IOC) was 0.6-1 The reliability of the knowledge of sexually transmitted diseases and prevention methods using KR-20 was 0.81 while the reliability of association factors and the sexual health literacy using Cronbach's alpha coefficient ware 0.71 - 0.81 Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson's correlation coefficient to test the association between variables.

The results showed that the overall subjects' sexual health literacy was as a moderate level (3.22 S.D. = 0.29). The factors associated with sexual health literacy were teacher role factors. (r = .469, p < 0.05)         school policy factors (r = .432, p < .001), friend factors (r = .224, p < .001), family relationship factors. (r = .214, p < .001), the knowledge of sexually transmitted diseases and prevention methods (r =.122, P < 0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bongsebandhu-phubhakdi, C., (2016). Texbook of adolescent medicine. Nonthaburi: Phakpim Limited Company.

[In Thai].

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 23,

-531.

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2019). Sexually Transmitted

Diseases in Thai. retrieved 20 Oct 2020, From http://ddc.moph.go.th uploads/publish.pdf. [In Thai].

Bureau of Reproductive health, Department of Health, Ministry of Public Health. (2020). Youth Friendly Health Service: (YFHS). Bankok: Publishing. Main Back. Search. [In Thai].

Bonkuea, P. (2017). A study of unwanted teenage pregnancies in Pathiu District, Chumphon Provice. Journal of Community Health Development. 5 (2), 197-216. [In Thai].

Chaiyakhot, W., Paniphat, R., Hanjangsitthi, K., Chaichuay, P., & Booranakhonkhatri, U. (2021). Factors related with

syphilis prevention behavior in vocational students. Thai Journal of Public Health and Health Education,

(1), 17-31. [In Thai].

Chaimano, M., & Ongkasing, C. (2018). A Study of sexuality of teenage pregnancy in school. The Education Journal of Thaksin University. 18, (1), 65-76. [In Thai].

Hoyrat, P., & Wongsawat, P. (2019). Factors influencing sexual intercourse behaviors among secondary school students.

Journal of Health and Nursing Research. 36 (1), 149-163. [In Thai].

Intarakamhan, U., & Khumthong, T. (2017). Health literacy : Measurement and development. retrieved 10 Oct 2020

From http:// health literacy=1C1GCEU_enTH904TH904&oq

Kaeodumkoeng, K. (2019). Health literacy : functional interactive critical. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd. [In Thai].

Kumseeha, T., Ardkaew, J., & Kessung, P. (2019). Factors affecting sexual risk behaviors of senior high school students

under the secondary educational service area offifc 19: multilevel analysis. Sisaket Rajabhat University

Journal. 13, (13), 26-33

Nakhonsawan Provincial Public Health Office. (2020). Sexually transmitted disease report. retrieved 10 Oct 2020,

Form file:///C:/Users/706/Desktop/%E0%B8%95%E0%B8%A2.%E0%B8%A7%E0%

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 67 (12), 2072-2078

Panomporn, P. (2016). Sexual risk behavior among vocational school students, samutprakan province.

A thesis master degree public health of Thammasat University. [In Thai].

Pengchan, W. (2017). Health Literacy. Retrieved. 20 Aug 2021 From http://203.157.65.15/anamai

web/download/article/.pdf

Rattanamanee, K., Heetakson, C., & Lawanangkul, S. (2019). Factors predicting sexuality discussion behavior of parents and guardians early adolescent children in Koh Pha Ngan District, Surat Thani Province. Jornal of Health Research and Innovation. 2, (1), 48-57. [In Thai].

Srijaiwong, S., Sindthu, S., Ratinthorn, A., & Viwatwongkasem, C. (2019). Sexuality education and teachers Attitudes

towards sexual double standard influencing on sexual risk behavior among adolescents. Boromrajonnani

College, Uttaradit Journal, 11 (2), 91-102. [In Thai].

Sirited, P., Tunit, P., Hemyong, W., & Busarathid, K. (2020). Knowledge of sexually transmitted disease and attitude about

sexually transmitted diseases prevention according to communicable diseases Act, B.E. 2558 among secondary

school students in Mueang District, Phetchaburi Province. Public Health Policy & Laws Journal. 6,

(Supplement), 53-69. [In Thai].

Thongkhamdee, S., Boonshuyar, C., Thongnopakun, S., & Visanuyothin, S. (2020). Sexual risk behavior of primary

school students in industrial area, Chonburi Province. The Public Health Journal of Burapha University.

, (1), 85- 98. [In Thai].

World Health Organization. (2020). Sexually Transmitted Diseases: (STD). retrieved 28 Aug 2020, from

https://thestandard.co/alarmed-std-era-dating-apps/

Downloads

Published

2022-04-28

How to Cite

Homkhajorn, E. (2022). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้สุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้สุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย. NU Journal of Nursing and Health Sciences, 16(1), 1–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/NurseNu/article/view/254123