[1]
เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป. and คมไพบูลย์กิจ อ., “Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: a Comparative Study in Lampang Hospital”, Lampang Med J, vol. 38, no. 1, pp. 10–18, Aug. 2017.