(1)
เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป.; คมไพบูลย์กิจ อ. Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: A Comparative Study in Lampang Hospital. Lampang Med J 2017, 38, 10-18.