[1]
เหลี่ยมพงศาพุทธิ ป. and คมไพบูลย์กิจ อ. 2017. Ectopic Pregnancy Managed by Laparoscopy and Laparotomy: a Comparative Study in Lampang Hospital. Lampang Medical Journal. 38, 1 (Aug. 2017), 10–18.