[1]
ศิริวัฒน์ ส., “การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”, J of Safe & Health, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 161–172, พ.ย. 2021.