1.
รุ่งสาง เ, ไชยมงคล น, เดียวอิศเรศ ว. ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย. J Royal Thai Army Nurses [Internet]. 2017 May 3 [cited 2022 Aug. 10];18(1):64-73. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262