[1]
ทรัพย์สังข์ อ., จินตะเวช อ., and ล่ามช้าง ส., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 2, pp. 140–148, Aug. 2017.