[1]
รุ่งสาง เ., ไชยมงคล น., and เดียวอิศเรศ ว., “ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 18, no. 1, pp. 64–73, May 2017.