[1]
พัชรกุลธนา ภ., ขลังธรรมเนียม ก., and ดุรงค์ฤทธิชัย ว., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 131–139, Sep. 2015.