[1]
คำมาก อ. and สินธุ ศ., “ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 106–113, Sep. 2015.