[1]
เสือรอด ส. and อ่วมตานี อ., “การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at west Border Region”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 79–87, Sep. 2015.