[1]
ไทรแจ่มจันทร์ ส., สกุลคู จ., โพธิสุข อ., and ยงศร จ., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students”, J Royal Thai Army Nurses, vol. 16, no. 2, pp. 21–29, Sep. 2015.