คำมาก อ. and สินธุ ศ. (2015) “ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”, Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), pp. 106–113. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768 (Accessed: 7 December 2022).