รุ่งสาง เ.; ไชยมงคล น.; เดียวอิศเรศ ว. ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 64–73, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/85262. Acesso em: 10 aug. 2022.