คำมาก อ.; สินธุ ศ. ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. Journal of The Royal Thai Army Nurses, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 106–113, 2015. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/39768. Acesso em: 7 dec. 2022.