(1)
ทรัพย์สังข์ อ.; จินตะเวช อ.; ล่ามช้าง ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. J Royal Thai Army Nurses 2017, 18, 140-148.