(1)
รุ่งสาง เ.; ไชยมงคล น.; เดียวอิศเรศ ว. ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย. J Royal Thai Army Nurses 2017, 18, 64-73.