(1)
เสือรอด ส.; อ่วมตานี อ. การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at West Border Region. J Royal Thai Army Nurses 2015, 16, 79-87.