[1]
ทรัพย์สังข์ อ., จินตะเวช อ. and ล่ามช้าง ส. 2017. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลัน วัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 18, 2 (Aug. 2017), 140–148.