[1]
รุ่งสาง เ., ไชยมงคล น. and เดียวอิศเรศ ว. 2017. ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 18, 1 (May 2017), 64–73.