[1]
พัชรกุลธนา ภ., ขลังธรรมเนียม ก. and ดุรงค์ฤทธิชัย ว. 2015. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ The Factors Asociated to the prevalence of Obesity in Adults in Bang Sao Thong Municipality, Samuth Prakan Province. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 131–139.