[1]
คำมาก อ. and สินธุ ศ. 2015. ระยะเวลาการให้ยาละลายลิ่มเลือดต่อการฟื้นตัวด้านระบบประสาทของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 106–113.