[1]
เสือรอด ส. and อ่วมตานี อ. 2015. การให้บริการสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ติดชายแดนภาคตะวันตก Proactive Health Care Service of Nursesworking in a Community Hospital at west Border Region. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 79–87.