[1]
ไทรแจ่มจันทร์ ส., สกุลคู จ., โพธิสุข อ. and ยงศร จ. 2015. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ A Development of Training Program to Enhance Life Skills for The Royal Thai Air Force Nursing Students. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 16, 2 (Sep. 2015), 21–29.