[1]
ยะเกษม ป., ไชยมงคล น. and พงศ์จตุรวิทย์ ย. 2018. Experience of becoming a Thai early adolescent mother. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 19, 3 (Dec. 2018), 89–96.