[1]
คำเงิน ร., วัชรสินธุ์ จ. and ไชยมงคล น. 2018. Factors Influencing Suffering of Parents who had Children with Cancer. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 19, (Apr. 2018), 59–68.