นพวรรณ บุบผา, ไทยแท้ ทัศนีย์, พฤกษ์ขจร สายชล, ตรีราภี สมคิด, and พลอยประเสริฐ พรพิมล. “Development of Scrub Nurses’ Abilities in Nursing Care for Patients Who Received Open Reduction and Internal Fixation Femur Fracture at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital Network”. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand 8, no. 3 (January 24, 2019): 405–420. Accessed May 19, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/167846.