[1]
โชคครรชิตไชย ส., “โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563”, JPMAT, vol. 10, no. 3, p. ง-จ, Jan. 2021.