[1]
คณึงเพียร ธ. and เศลวัฒนะกุล ส., “Effect of Mozart Music for Capability Memory in Elderly”, JPMAT, vol. 9, no. 3, pp. 390–400, Jan. 2020.